Fearless Play er en landsomfattende frivillig non-profitt organisasjon som jobber for å tilrettelegge ulike typer adrenalinfremkallende aktiviteter for ungdom. Vi arrangerer flere forskjellige arrangementer hele året med fokus på ekstremsport.